beats by dre cheap

SASTAVLJENO I ODVOJENO PISANJE RIJEČI - dio 3

112. Odvojeno se pišu:

 

          a) Odrične zamjenice i opće zamjenice sa i – kad se upotrijebe s prijedlogom, i to tako da prijedlog dolazi između sastavnih dijelova zamjenica:

                Već dugo vremena ni od koga nije stiglo pismo. – To ne bih učinio ni za šta na svijetu. – On se ni s kim ne može usporediti. – Razmišlja li on i o čemu.

          b) Oblici zamjenica me, te, se, nj, mnom, s prijedlogom:

          preda me, uza me, nada te, za te, među se, na se, u nj, poda nj, sa mnom, preda mnom.

          c) Riječca ma i zamjenica u značenju opće zamjenice:

          ma ko, ma šta, ma koji, ma čiji, ma kakav, ma koliki.

          d) Zamjenica s riječcom god u značenju opće zamjenice i s akcentom na riječci god:

Ko gŏd može, neka to uradi (u značenju: svako ko), ali: Možda će to kògod uraditi (:u značenju neko). – Što gŏd bude, dobro će biti (u značenju. sve što), ali: Kupi mi štògod za uspomenu (u značenju: nešto). – Kakav d bude dan, otići ćemo na izlet (u značenju: bilo kakav), ali: Daj mi kàkvugod knjigu za čitanje (u značenju: neku).

 BROJEVI

113. Sastavljeno se pišu.

          a) Brojevi koji označavaju dvije ili više stotica:

          dvjesta, trista, četristo, petsto, šeststo, sedamsto, osamsto, devetsto;

          Muđutim, kada se dijelovi ovih brojeva upotrijebe u potpunom obliku i sa svojim posebnim akcentom pišu se odvojeno:

dvije stotine, pet stotina, šest stotina itd.

          b) Brojni izrazi od broja i imenice put kada se izgovaraju s jednim akcentom:

jedànput, dváputa, triput i sl.

(tako se piše i : jedared, dvared itd.)

         

          Međutim dijelovi ovih izraza pišu se odvojeno kada broj i imenica čuvaju svoje akcente:

          dvâ pûta, trî pûta, četiri puta; prvi put, drugi put, treći put itd.

          (Ne valja: prvi pûta, drügī puta, .... ovaj puta.)

 

          c)Kada se u složenicama s pridjevom godišnji ili imenicom godišnjica broj napiše cifrom između njih se stavlja crtica:

          8-godišnji, 20-godišnjica  (čitaj: osmogodišnji, dvadesetogodišnjica).

 

          d)Kao polusloženice pišu se dva broja kad se njima označava približna vrijednost:

          jedan-dva, sedam-osam, dvadeset-trideset, dvoje-troje i sl.

          Ovako se pišu i izrazi u kojima je na prvom mjestu imenica a na drugom broj:

          dan-dva, nedjelju-dvije, mjesec-dva, riječ-dvije itd.

 

          114. Odvojeno se pišu:

         

 a) Višečlani brojevi sastavljeni od brojeva koji se pišu zasebno i imaju svoj akcenat:

dvadeset tri, sto trideset pet, sedam stotina pedeset dva, četri hiljade osam stotina četrdeset pet, sedam tisuća dvadeset tri, šest miliona (milijuna), devet milijardi  itd.

(Ispred posljednje riječi u višečlanom broju može doći i veznik i: tri hiljade dvije stotine trideset i tri.)

b) Brojni izrazi sa sva i sve:

                   sva tir, sve četiri, svih pet itd.

nastavak slijedi ...... uf kol'ko poglavlje :)))

PRAVOPISNI PRIRUČNIK -SH-ХС- ПРАВОПИСН
http://pravopisniprirucnik.blogger.ba
22/06/2009 11:54